Home » Uncategorized » Šventinis sveikinimas

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 12:00 - 12:45
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30
9. 15:35 - 16:20

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

Projektai
Nuorodos

Statistika

32970

Šventinis sveikinimas

Žengdami per naują laiko slenkstį visada susimąstome apie tolstančius metus, apie tai, ką per juos nuveikėme sau, savo artimui, tiems, kurie visada drauge. Ką pakeitėme šiame pasaulyje? Kiek išdalinome atjautos ir gerumo? Kiek ištarėme šiltų žodžių, kažkam pakėlusių dvasią ar parėmusių viltį? Prisiminkime tai, kas gera, gražu, kas visuomet atveria širdį, pripildydamas ją kuo skaidriausių emocijų ir gėrio, kas atveria kelią žmogiškajai bendrystei, kas nuliūdusiose akyse uždega žiburėlį, kas dovanoja kilnius užmojus, gyvybės ir minties pilnatvę…

Kokie buvo 2019-ieji mūsų gimnazijai ir jos bendruomenei? Buvo visko: šiek tiek nerimo, šiek tiek nežinomybės ir laukimo, mažyčių kasdienių džiaugsmų ir daug džiugesio, gero įvertinimo. Visa tai buvo mūsų gimnazijos bendruomenės gyvenimo  realybė. Artėjančių švenčių proga gimnazijos bendruomenei nuoširdžiai linkiu didžiausios laimės ir sėkmės, gražaus darbo bei puikių rezultatų ir geros sveikatos. Tegul mūsų sielos prisipildo ramaus džiugesio, žmogiškosios tikrumos bei drąsos mylėti pasaulį ir žmones. Linkiu pakiliai su naujais lūkesčiais ir svajonėmis pradėti naujuosius jubiliejinius gimnazijos metus. 

Direktoriaus pavaduotoja laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas

Danutė Teškevičienė