Home » Ataskaitos

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

Projektai


Nuorodos

Statistika

32376

Ataskaitos

2015-2016 m.m.

2015 m. Vaiko gerovės komisijos ataskaita

2015-2016 m.m. gimnazijos veiklos plačiojo įsivertinimo rezultatai

 

2014-2015 m.m.

2014 metų veiklos programos ataskaita

Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo veikla tyrimas (2014 m. ruduo)

 

2013-2014 m.m.

2013 metų veiklos programos ataskaita

 

2012-2013 m.m.

2012 metų veiklos programos ataskaita

2004-2012 metų strateginio plano įgyvendinimo analizė

Mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimo rezultatai (2013 m. kovas)

2012-2013 m.m. mokyklos veiklos plačiojo įsivertinimo rezultatai

 

2011-2012 m.m.

2011 metų veiklos programos ataskaita

2011-2012 m.m. mokyklos veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo rezultatai