Home » Darbo grupės

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

ProjektaiNuorodos

Statistika

33365

Darbo grupės

Atnaujinta: 2019-03-01

KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
2018 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. V-294

Pirmininkė – Rasa Puniškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Danutė Teškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Edita Mačiulaitienė, istorijos mokytoja metodininkė;
Robertas Mežvinskis, neformaliojo ugdymo organizatorius;
Vilija Navickienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja;
Rasa Razukevičiūtė, muzikos vyresnioji mokytoja;
Teresė Pangonienė, spec. pedagogė;
Vilma Sereckienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė;
Dalia Šmitienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
Rita Venslovaitienė, psichologė;
Eglė Vitkevičienė, geografijos mokytoja metodininkė;
Neringa Zalubienė, matematikos vyresnioji mokytoja;
Ramunė Žėkienė, matematikos mokytoja metodininkė.

 

KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA
Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. 35-434

Pirmininkė – Kristina Pušnovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Rūta Gadeckienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, sekretorė;
Edita Mačiulaitienė, istorijos mokytoja metodininkė;
Inga Ramonienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė;
Dalia Augienė, tėvų atstovė;
Lina Pilkauskienė, tėvų atstovė;
Violeta Starkuvienė, Kauno miesto švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

 

KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS VIDAUS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ
2018 m. gruodžio 19 d. Nr. V-296

Plačiojo ir giluminio įsivertinimo sritis:
Grupės koordinatorė – Rasa Puniškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Vilma Burbulienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
Rūta Gadeckienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.
Giluminio įsivertinimo sritis:
Grupės koordinatorė – Danutė Teškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Ina Levčenkaitė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Dalė Rainienė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja.
Giluminio įsivertinimo sritis:
Grupės koordinatorė – Kristina Pušnovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Nina Sudarienė, chemijos mokytoja metodininkė;
Eglė Vitkevičienė, geografijos vyresnioji mokytoja.

 

KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS SVEIKATĄ STIPRINANČIOS GIMNAZIJOS DARBO GRUPĖ
2018 m. gruodžio 19 d. Nr. V-297

Pirmininkė – Kristina Pušnovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Giedrė Jonytė, biologijos mokytoja;
Edita Mačiulaitienė, istorijos mokytoja metodininkė;
Robertas Mežvinskis, kūno kultūros mokytojas, neformalaus ugdymo organizatorius;
Inga Ramonienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė;
Vilma Sereckienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė;
Dalia Šmitienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
Janina Žukauskienė, biologijos mokytoja metodininkė.

 

KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS METODINĖ TARYBA
2018 m. gruodžio 19 d. Nr. V-298

Pirmininkė – Kristina Pušnovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Loreta Bankauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė;
Vilma Burbulienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, kalbų metodinės grupės pirmininkė;
Jolanta Lukočienė, gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė;
Rasa Razukevičiūtė, muzikos vyresnioji mokytoja, meninio ugdymo, technologijų ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė;
Eglė Vitkevičienė, geografijos vyresnioji mokytoja, socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė.

 

KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS KARJEROS PASLAUGŲ TEIKIMO DARBO GRUPĖ
2018 m. gruodžio 19 d. Nr. V-299

Pirmininkė – Danutė Teškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Kristina Pušnovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, karjeros koordinatorė;
Aušra Sabaliauskaitė, bibliotekos vedėja;
Asta Ribikauskienė, technologijų mokytoja;
Nijolė Mekina, technologijų vyresnioji mokytoja;
Rita Venslovaitienė, psichologė.

 

KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS ANTIKORUPCINIO UGDYMO DARBO GRUPĖ
2018 m. gruodžio 19 d. Nr. V-300

Pirmininkė – Kristina Pušnovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Rolandas Jakušovas, tikybos mokytojas metodininkas;
Valerija Medelinskienė, dailės mokytoja metodininkė;
Rasa Puniškienė, etikos vyresnioji mokytoja;
Dalia Kraskauskaitė, etikos mokytoja;
Edita Mačiulaitienė, istorijos mokytoja metodininkė.

 

KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO DARBO GRUPĖ
2019 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 301

Pirmininkė – Danutė Teškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Alvydas Butkevičius, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;
Romualda Janušienė, raštinės vedėja;
Edita Mačiulaitienė, istorijos mokytoja metodininkė.

Peržiūrėta: 171