Home » Darbo grupės

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

Projektai


Nuorodos

Statistika

32407

Darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
2016 m. rugsėjo 42 d. įsakymas Nr. V-210

Pirmininkė – Rasa Puniškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai:
Rūta Gadeckienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Edita Mačiulaitienė, istorijos mokytoja metodininkė
Robertas Mežvinskis, neformaliojo ugdymo organizatorius
Vilija Navickienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Rasa Razukevičiūtė, muzikos vyresnioji mokytoja
Teresė Pangonienė, spec. pedagogė
Vilma Sereckienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė
Daiva Švedienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
Dalia Šmitienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Rita Venslovaitienė, psichologė
Neringa Zalubienė, matematikos vyresnioji mokytoja
Ramunė Žėkienė, matematikos vyresnioji mokytoja

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA
Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo
2017 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. 35-8

Pirmininkė – Kristina Pušnovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai:
Rūta Gadeckienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, sekretorė
Edita Mačiulaitienė, istorijos mokytoja metodininkė
Inga Ramonienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė
Dalia Augienė, tėvų atstovė
Lina Pilkauskienė, tėvų atstovė
Asta Paliokaitė, Kauno miesto švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

MOKYKLOS VIDAUS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ
2016 m. rugsėjo 6 d. V-225

Plačiojo ir giluminio įsivertinimo sritis:
Grupės koordinatorė – Rasa Puniškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai:
Vilma Burbulienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Rūta Gadeckienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Giluminio įsivertinimo sritis:
Grupės koordinatorė – Danutė Teškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai:
Ina Levčenkaitė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
Jolanta Lukočienė, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja
Dalė Rainienė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja
Giluminio įsivertinimo sritis:
Grupės koordinatorė – Kristina Pušnovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai:
Nina Sudarienė, chemijos mokytoja metodininkė
Daiva Švedienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
Eglė Vitkevičienė, geografijos vyresnioji mokytoja

 

SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS DARBO GRUPĖ
2016 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. V-226

Pirmininkė – Kristina Pušnovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai:
Janina Žukauskienė, biologijos mokytoja metodininkė
Jurgita Karkauskienė, istorijos mokytoja metodininkė
Edita Mačiulaitienė, istorijos mokytoja metodininkė
Robertas Mežvinskis, kūno kultūros mokytojas, neformalaus ugdymo organizatorius
Inga Ramonienė, kūno kultūros mokytojas metodininkė
Vilma Sereckienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė

 

METODINĖ TARYBA
2016 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. V-215

Pirmininkė – Kristina Pušnovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai:
Loreta Bankauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
Vilma Burbulienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė
Jolanta Lukočienė, gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė
Teresė Švilpauskienė, technologijų mokytoja metodininkė, meninio ugdymo, technologijų ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė
Eglė Vitkevičienė, geografijos vyresnioji mokytoja, socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė

 

KARJEROS PASLAUGŲ TEIKIMO DARBO GRUPĖ
2016 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. V-216

Pirmininkė – Danutė Teškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai:
Kristina Pušnovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, karjeros koordinatorė
Rasa Razukevičiūtė, muzikos vyresnioji mokytoja
Aušra Sabaliauskaitė, bibliotekos vedėja
Teresė Švilpauskienė, technologijų mokytoja metodininkė
Rita Venslovaitienė, psichologė
Eglė Vitkevičienė, geografijos vyresnioji mokytoja

 

ANTIKORUPCINIO UGDYMO DARBO GRUPĖ
2016 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. V-217

Pirmininkė – Kristina Pušnovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai:
Rolandas Jakušovas, tikybos mokytojas metodininkas
Valerija Medelinskienė, dailės mokytoja metodininkė
Rasa Puniškienė, etikos vyresnioji mokytoja
Nina Sudarienė, chemijos mokytoja metodininkė
Kristina Tichomirova, etikos vyresnioji mokytoja