Home » Darbo grupės

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

ProjektaiNuorodos

Statistika

33750

Darbo grupės

Atnaujinta: 2022-03-31

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė:
Komisijos pirmininkė – Kristina Pušnovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai: Ričardas Butėnas, direktorius;
Vilma Burbulienė, anglų kalbos mokytoja;
Loreta Bankauskienė, pradinių klasių mokytoja;
Jurgita Kraciejienė, informacinių technologijų mokytoja;
Robertas Mežvinskis, fizinio ugdymo mokytojas;
Neringa Zalubienė, matematikos mokytoja.

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos įvaizdžio formavimo darbo grupė:
Komisijos pirmininkas – Ričardas Butėnas, direktorius.
Nariai: Rolandas Jakušovas, tikybos mokytojas;
Valerija Medelinskienė, dailės mokytoja;
Rasa Razukevičiūtė, muzikos mokytoja;
Virginija Ručienė, pradinių klasių mokytoja.
Karolina Šukytė, logopedė

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos karjeros paslaugų teikimo grupė:
Komisijos pirmininkė – Kristina Pušnovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai: Daiva Mileckienė, lietuvių kalbos mokytoja;
Kristina Minkevičiūtė, anglų kalbos mokytoja;
Dalė Rainienė, rusų-anglų kalbos mokkytoja;
Vaida Stubraitė, vokiečių kalbos mokytoja;
Rita Venslovaitienė, psichologė.

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos antikorupcinio ugdymo grupė:
Komisijos pirmininkė – Kristina Pušnovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai: Gvidas Karkauskas, ekonomikos mokytojas;
Nina Sudarienė, chemijos mokytoja;
Eglė Vitkevičienė, geografijos mokytoja;
Rasa Vilimienė, anglų kalbos mokytoja.

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos vaiko gerovės komisija:
Komisijos pirmininkė – Danutė Teškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Sekretorė – Edita Mačiulaitienė, istorijos mokytoja.
Nariai: Julija Aleliūnienė, socialinė pedagogė;
Vaida Gabalienė, rusų kalbos mokytoja;
Rūta Gadeckienė, lietuvių kalbos mokytoja;
Vykintė Jaciūtė, psichologo asistentė;
Virginija Mikutavičiūtė, istorijos mokytoja;
Vilija Navickienė, lietuvių kalbos mokytoja;
Vilma Sereckienė, fizinio ugdymo mokytoja;
Rita Venslovaitienė, psichologė.

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos mokinių skatinimo darbo grupė:
Komisijos pirmininkė – Danutė Teškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai: Dalia Karvelienė, pradinių klasių mokytoja;
Ina Levčenkaitė, pradinių klasių mokytoja;
Asta Ribikauskienė, technologijų mokytoja;
Karolina Šukytė, logopedė;
Genė Višniauskienė, matematikos mokytoja.

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos metodinė taryba:
Komisijos pirmininkė – Kristina Pušnovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai: Loreta Bankauskienė, pradinių klasių mokytoja, pradinių klalsių metodinės grupės pirkininkė;
Vilma Burbulienė, anglų kalbos mokytoja, kalbų metodinės grupės pirmininkė;
Giedrė Jonytė, biologijos mokytoja, gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė;
Rasa Razukevičiūtė, muzikos mokytoja, meninio, fizinio ir technologijų metodinės grupės pirmininkė;
Eglė Vitkevičienė, geografijos mokytoja, socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė.

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos darbo grupė mokinių individualios pažangos stebėjimo tvarkos aprašui parengti:
Komisijos pirmininkas – Ričardas Butėnas, direktorius.
Nariai: Vilija Navickienė, lietuvių kalbos mokytoja;
Dalė Rainienė, rusų kalbos mokytoja;
Asta Ribikauskienė, technologijų mokytoja;
Virginija Ručienė, pradinių klasių mokytoja;
Neringa Zalubienė, matematikos mokytoja;
Janina Žukauskienė, biologijos mokytoja.

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos sveikatą stiprinančios mokyklos darbo grupė:
Komisijos pirmininkė – Kristina Pušnovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai: Julija Aleliūnienė, socialinė pedagogė;
Vykintė Jaciūtė, psichologo asistentė;
Giedrė Jonytė, biologijos mokytoja;
Vilma Juchnevičiūtė, fizinio ugdymo mokytoja;
Edita Mačiulaitienė, istorijos mokytoja;
Robertas Mežvinskis, fizinio ugdymo mokytojas;
Vilma Sereckienė, fizinio ugdymo mokytoja;
Teresė Švilpauskienė, technologijų mokytoja;
Janina Žukauskienė, biologijos mokytoja.

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos krizių valdymo komanda:
Komisijos pirmininkas – Ričardas Butėnas, direktorius.
Nariai: Kristina Pušnovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už išorinę komunikaciją;
Danutė Teškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą;
Julija Aleliūnienė, socialinė pedagogė, atsakinga už vidinę komunikaciją;
Vykintė Jaciūtė, psichologo asistentė ir Rita Venslovaitienė, psichologė, atsakingos už psichologinės pagalbos teikimą;
Aurelijus Stunžėnas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, atsakingas už bendruomenės narių civilinį saugumą.

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija:
Komisijos pirmininkė – Kristina Pušnovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Sekretorė – Daiva Mileckienė, lietuvių kalbos mokytoja,
Nariai: Virginija Ručienė, pradinių klasių mokytoja;
Neringa Zalubienė, matematikos mokytoja;
Relita Mielė, tėvų atstovė;
Eglė Pūkienė, tėvų atstovė;
Violeta Starkuvienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Peržiūrėta: 405