Home » Darbo tvarkos taisyklės

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

Projektai

Nuorodos

Statistika

31043

Darbo tvarkos taisyklės

Darbo tvarkos taisyklės reglamentuoja gimnazijos bendruomenės darbą, apibrėžia bendruosius darbo santykių principus ir elgesio normas tarp gimnazijos vadovų, mokytojų, gimnazijos personalo, moksleivių, jų tėvų (globėjų). Šios taisyklės gali būti pakeistos, papildytos tik gimnazijos ir mokytojų taryboms pritarus.