Home » Kontrolės politika ir taisyklės

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

ProjektaiNuorodos

Statistika

33850

Kontrolės politika ir taisyklės

Vidaus kontrolės politiką Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos direktorius nustato atsižvelgdamas į gimnazijos veiklos ypatumus, vidaus kontrolės politikos pritaikymą gimnazijai, remdamasis gimnazijos rizikos vertinimu ir vadovaudamasis Įstatyme ir Apraše vidaus kontrolės politikos nustatymui keliamais reikalavimais.

Darbo tvarkos taisyklės reglamentuoja gimnazijos bendruomenės darbą, apibrėžia bendruosius darbo santykių principus ir elgesio normas tarp gimnazijos vadovų, mokytojų, gimnazijos personalo, moksleivių, jų tėvų (globėjų). Šios taisyklės gali būti pakeistos, papildytos tik gimnazijos ir mokytojų taryboms pritarus.

Finansų kontrolės taisyklės reglamentuoja finansų kontrolės organizavimą Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo  gimnazijoje ir darbuotojų, atliekančių finansų kontrolę, pareigas ir atsakomybę.

Peržiūrėta: 163