Home » Uncategorized » Dėl pradinių klasių mokinių ugdymo ir priežiūros nuo 2021 sausio 4 dienos

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

ProjektaiNuorodos

Statistika

33365

Dėl pradinių klasių mokinių ugdymo ir priežiūros nuo 2021 sausio 4 dienos

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. gruodžio 30 d. priėmė nutarimą Nr. 1470 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo, kuriuo papildė jį 2.2.9.9 papunkčiu, nustatančiu kad:
„2.2.9.9. savivaldybių administracijos užtikrina vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą įstaigose, užtikrindamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, kai tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose.“

Atkreipiame dėmesį, kad šis nutarimas įsigalioja 2021 m. sausio 4 d, todėl pabrėžiame, kad, kaip nustatyta šio nutarimo 2.2.9.7. punkte, mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, atostogos skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.. o pasibaigus mokinių žiemos atostogoms, nuo 2021 m. sausio 4 d. pradinių klasių mokinių ugdymas vyksta nuotoliniu būdu.

Tik išskirtinais atvejais, kai tėvai (globėjai) dėl savo darbo pobūdžio negali užtikrinti savo vaikų priežiūros namuose, bei pateikę tai patvirtinančius dokumentus (pažymas iš darbdavių), gali atvesti vaikus, besimokančius pagal pradinio ugdymo programą į mokyklą, kurioje bus užtikrinta tik priežiūra bei maitinimas, o ugdymas bus vykdomas nuotoliniu būdu.

Prašau informuoti, jeigu Jums reikalingos šios sąlygos.

 

Peržiūrėta: 74