Home » 2% PARAMA

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 12:00 - 12:45
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30
9. 15:35 - 16:20

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

Projektai
Nuorodos

Statistika

32845

2% PARAMA

Atnaujinta: 2019-02-08

Mieli Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos mokinių tėveliai, darbuotojai, rėmėjai,

Nuoširdžiai dėkojame, kad 2% gyventojų pajamų mokesčio paramą skiriate mūsų gimnazijai!
Jūsų parama – didelė paspirtis gerinti vaikų formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti gimnazijos erdves.

DĖKOJAME UŽ PARAMĄ GIMNAZIJAI:

2018 m. – 2233,00 Eur
2017 m. – 2378,41 Eur
2016 m. – 2228,79 Eur
2015 m. – 4779,00 Eur
2014 m. – 6876,62 Lt
2013 m. – 11947 Lt
2012 m. – 8800 Lt
2011 m. – 13900 Lt
2010 m. – 15280 Lt
2009 m. – 26200 Lt
2008 m. – 23700 Lt

Būtume labai dėkingi, jei Jūs 2018 m. 2 proc. sumokėto pajamų mokesčio sumos paskirtumėte Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijai. Būsimą Jūsų paramą panaudosime mokinių ugdymo(si) aplinkos gerinimui ir mokinių skatinimui.

Jei deklaraciją nešite ar siųsite į VMI paštu:

1) Užpildykite PRAŠYMO FORMĄ FR0512 (4):
– Forma turi būti pildoma juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu (rašalu).
– Pildyti didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.
– Raidės ir skaičiai turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtas vietas.
– Brūkšneliai tarp raidžių ar skaičių turi būti įrašyti atskiruose langeliuose.
– Nepildomuose laukeliuose nieko nerašykite.

2) Ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 1 d. pateikite ją apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai patys: užpildytą deklaraciją galite išsiųsti  adresu: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo Deklaracijų tvarkymo skyrius, Neravų g. 8, Druskininkai, LT-66257) arba atneškite į gimnazijos raštinę (5 kab.) – tada formą išsiųs gimnazija.

Jei deklaraciją pildote internetu:
– Prisijunkite prie Valstybinės mokesčių inspekcijos sukurtos duomenų bazės adresu http://deklaravimas.vmi.lt/
– Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:
Gavėjo tipas (E1 laukelis formoje) – 2
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje) – 190133962

Paramą galima skirti iki 2023 m.! Vieno deklaravimo metu 2 proc. parama gali būti skiriama konkrečiai organizacijai iš karto penkeriems metams. Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2019, 2020, 2021, 2022 ir 2023 m. GPM dalį, pakaks pateikti tik vienerių − 2019 m. − metų prašymą, E5 laukelyje įrašius 2023 m.      

2 procentai nuo Jūsų jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) – tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš Jūsų papildomų išlaidų! Jei negalite nuspręsti, kam skirti šią Jūsų sumokėtų mokesčių dalį, už Jus tai nuspręs valdžia. Kviečiame pasinaudoti teise spręsti, kur keliaus Jūsų pinigai, ir kartu prisidėti prie gimnazijos gerovės kūrimo.

Prašymo formos pildymo pavyzdys

Prašymo pildymo taisyklės

1 laukelyje – Asmens kodas
2 laukelyje – Asmens telefono numeris
3V  laukelyje – Asmens vardas
3P laukelyje – Asmens pavardė
4 laukelyje –  Asmens adresas
5 laukelyje – 2018
6S  laukelyje –  pažymima  „X“
E1 – 2
E2 – 190133962
E4 – 2,00
E5 – mokestinis laikotarpis

Prašymo formos apačioje pasirašyti ir įrašyti vardą bei pavardę.