Home » Respublikinis projektas „Sveikatiada“

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 12:00 - 12:45
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30
9. 15:35 - 16:20

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

Projektai
Nuorodos

Statistika

32885

Respublikinis projektas „Sveikatiada“

Projektas „Sveikatiada“ – tai socialinė iniciatyva, kuria siekiama formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokyklose. Išskirtinis dėmesys šiame projekte skiriamas mokyklų bendruomenėms, kurios kviečiamos smagiai ir mokiniams patraukliomis priemonėmis – žaidynėmis, viktorinomis, netradicine aktyvia veikla per pamokas, pertraukas ar po pamokų – ugdyti supratimą apie mitybą ir fizinį aktyvumą. Juk sveikai gyventi gali būti smagu!
Projekto veiklose dalyvauja Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos, ugdančios 5-12 klasių moksleivius. Projekto veiklas mokyklose organizuoja mokytojai, įgyvendindami vaikų sveikatos stiprinimo programą bei pritaikydami projekto vykdytojų kuriamą mokytojams lengvai pritaikomų ir moksleiviams patrauklių bei inovatyvių ugdymo priemonių sistemą.

Projekto vizija
Ugdyti sveiką visuomenę, formuojant sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo kultūrą; užauginti naują kartą, neturinčią sveikatos problemų, susijusių su netinkama mityba, antsvoriu, menku fiziniu aktyvumu.

Projekto tikslas
Formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokyklų bendruomenėse, kuriant sistemingą mokytojams lengvai pritaikomų ir moksleiviams patrauklių bei inovatyvių ugdymo priemonių visumą bei organizuojant šių priemonių įgyvendinimą.

Projekto veiklos gimnazijoje
Įgyvendinant projektą gimnazijoje organizuojamos šios veiklos: „Mankštiada“, „Sveikatiadoj šok ir nesustok“, „Sveikatiados“ sveikos mitybos diena, Judam muzikos ritmu, Smagieji bičiuliai iš mitybos piramidės, Pusryčių fiesta, Vandens projektas.

 

Projekto koordinatorė gimnazijoje
biologijos mokytoja metodininkė Regina Erlickytė – Marčiukaitienė