Home » INFORMACIJA » Informacija mokytojams

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

Projektai


Nuorodos

Statistika

32407

Informacija mokytojams

Jeigu pageidaujate mūsų gimnazijos svetainėje matyti daugiau informacijos jums rūpima tema arba pranešti apie jūsų ir jūsų auklėtinių veiklos pasiekimus gimnazijoje ir už jos ribų, kreipkitės į Reginą Erlickytę – Marčiukaitienę, tel. 8 679 50571, el. paštas: r.erlickyte@gmail.com

 

Susipažinkite su mokytojams aktualia informacija Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje

Susipažinkite su atnaujinta mokytojams aktualia informacija Ugdymo plėtotės centro (UPC) svetainėje

 

BENDROSIOS PROGRAMOS (UPC)
Pradinis ugdymas
Pagrindinis ugdymas
Vidurinis ugdymas

METODINĖ MEDŽIAGA (UPC)
Pradinis ugdymas
Pagrindinis ugdymas
Vidurinis ugdymas

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS INFORMACIJA
Aktuali informacija mokytojams
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija

 

ŠIUOLAIKINĖ MOKYKLA
Programos „Renkuosi mokyti!“ video „Teigiami pokyčiai mokykloje: ne tik žinios, bet ir gebėjimai“