Home » Korupcijos prevencijos programa

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

ProjektaiNuorodos

Statistika

33850

Korupcijos prevencijos programa

Atnaujinta: 2021-06-28

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazjos korupcijos prevencijos programa.

Gimnazijos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ pateikiamos nuorodos į informacijos paskelbimo šaltinius ir skelbiama informacija apie korupcijos prevencijos priemonių, kurias įstaiga privalo vykdyti, įgyvendinimą, tai yra apie įstaigos vadovo patvirtintą korupcijos prevencijos programą ir jos vykdymą, kitų įstaigai priskirtų korupcijos prevencijos programų priemonių ar veiksmų vykdymą; korupcijos pasireiškimo tikimybę; korupcijos rizikos analizę ir joje nurodytų pasiūlymų vykdymą; teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą; pareigybes, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsnių nuostatomis, išskyrus pareigybes, kurias užimantiems asmenims pavesta atlikti žvalgybos ar kriminalinės žvalgybos funkcijas; kur ir kaip pranešti apie korupciją; subjektą, atsakingą už korupcijos prevenciją įstaigoje. Įstaigos iniciatyva gali būti skelbiama ir kita aktuali informacija apie korupciją ir jos prevenciją.

Antikorupcinis švietimas
Korupcijos prevencija
Nacionalinė kovos su korupcija programa
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Apie įtariamus korupcijos atvejus galite pranešti:
Gimnazijos direktoriui telefonu 8 (37) 42 55 64 arba el. paštu gediminog@gediminas.kaunas.lm.lt.
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai arba telefonu (8 5) 266 3333

Peržiūrėta: 148