Home » Uncategorized » Olimpinis švietimo kongresas 2017

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

Projektai


Nuorodos

Statistika

31958

Olimpinis švietimo kongresas 2017

Kovo 30 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje įvyko Olimpinis švietimo kongresas, kurio tema –„Olimpinių idėjų įtaka bendruomenės identitetui“. Olimpinio švietimo kongresas – projekto „Olimpinė karta“ renginys, siekiantis kartą per metus pakviesti projekto narius ir kitas Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigas bei bendrojo ugdymo mokyklas, pedagogus, visus, besidominčius olimpiniu sąjūdžiu, pasidalinti nuveiktais darbais, pasiektais rezultatais, lūkesčiais, aptarti olimpinio švietimo perspektyvas Lietuvoje ir pasaulyje, gilintis į su olimpizmu susijusias sritis. Olimpizmas – gyvenimo filosofija, aukštinanti ir į darnią visumą jungianti žmogaus kūno, valios ir proto savybes. Jungdamas sportą su kultūra ir švietimu, olimpizmas siekia kurti gyvenseną, pagrįstą džiaugsmu dėl įdėtų pastangų, gero pavyzdžio auklėjamąja galia, socialine atsakomybe ir visuotiniu etikos principų laikymusi.

Kongrese dalyvavo viešnia iš Estijos Merlin Ponna, Tartu miesto Ulenurme gimnazijos projektų vadovė. Ji pristatė pranešimą „Olimpinės idėjos ir dalyvavimas Pjero de Kuberteno mokyklų tinkle – naudos ir įtaka mokyklos bendruomenei“. Išgirdome ir keletą pasisakymų, kuriuos pristatė pranešėjai iš Lietuvos.

Po šių pranešimų sekė Olimpinės kartos apdovanojimų ceremonija. „Metų projekto“ kategorijoje buvo nominuota ir mūsų gimnazija (su projektu „Vasaris – Olimpinis mėnuo“). Iš 109 Olimpinės kartos narių patekome į geriausiųjų šešetuką, deja, laureatais netapome. Tačiau ir šis pasiekimas yra labai džiugus ir reikšmingas!

Robertas Mežvinskis