Home » PAGALBA MOKINIUI » Psichologė

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

ProjektaiNuorodos

Statistika

33850

Psichologė

Gimnazijos psichologė Rita Venslovaitienė 17 kab., III a.
el. paštas: rita.venslovaitiene@gmail.com

Psichologinės pagalbos tikslas – padėti  moksleiviams atgauti dvasinę darną, rūpintis jų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Psichologo veiklos kryptys:

 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • Rengia psichologines rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • Vertina mokinio galias ir sunkumus (psichodiagnostika), kad nustatytų raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;
 • Vykdo mokinių, tėvų, pedagogų švietimą vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 • Organizuoja tyrimų vykdymą, siekiant išsiaiškinti aplinkos poveikį mokiniui ar mokinių ugdymosi sunkumams.

Konfidencialumas: informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.

 

Darbas su tiesioginiais pagalbos gavėjais       Konsultacijos tėvams ir mokytojams
 • Pirmadienis 12:10 – 15:10
 • Antradienis    8:50 – 11:50
 • Penktadienis 8:50 – 11:50
 • 15:10 – 15:40
 • 11:50 – 12:20
Peržiūrėta: 161