Home » PAGALBA MOKINIUI » Specialioji pedagogė

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

ProjektaiNuorodos

Statistika

33850

Specialioji pedagogė

Specialioji pedagogė Teresė Pangonienė

Darbo laikas:
Antradienis 9.00 – 13.30
Ketvirtadienis 9.00 – 13.00

Tel. (8-37) 425245

Gimnazijos spec. pedagogo tikslas: sudaryti pedagoginių priemonių visumą, padedančią užtikrinti veiksmingą specialiųjų poreikių mokinių ugdymą, jų integravimąsi demokratinėje visuomenėje.

Uždaviniai:
1. Sudaryti sąlygas mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimui.
2. Padėti spręsti iškilusias asmenybės auklėjimo, raidos, elgesio, bendravimo, emocinių sunkumų ir kt. problemas.
3. Teikti kvalifikuotą specialiąją pedagoginę pagalbą.
4. Analizuoti vykstančius specialiojo ugdymo turinio įgyvendinimo kokybinius pokyčius.
5. Bendradarbiauti su mokytojais, mokinių tėvais, pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojais.

Numatomi rezultatai:
1. Saugūs specialiųjų poreikių mokiniai.
2. Sėkminga jų integracija į bendruomenės veiklą.
3. Tinkama specialiųjų poreikių mokinių motyvacija.
4. Tinkama kvalifikuota pagalba specialiųjų poreikių mokiniams, jų tėvams.

Peržiūrėta: 53