Home » STRUKTŪRA IR KONTAKTAI » Mokinių taryba

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

Projektai


Nuorodos

Statistika

32439

Mokinių taryba

Gimnazijos mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesams sprendžiant kai kuriuos ugdymo klausimus, organizuojanti akcijas gimnazijos bendruomenei, rengianti jaunimo projektus, skatinanti kitas jaunimo iniciatyvas. Mokinių tarybos veiklą reglamentuoja nuostatai.

 

Mokinių tarybos pirmininkė – Sibilė Amankavičiūtė, IIIa

Nariai:
Pušnovaitė Ieva, 5a
Truklicaitė Austėja, 5a
Mozerytė Gabija, 5a
Augaitė Paulina, 6a
Dilevičiūtė Luka, 6a
Bražėnas Naglis, 7b
Urbonas Emilis, 7b
Dudakas Emilis, 8a
Vitkevičiūtė Nida, 8a
Mikitinaitė Miglė, Ia
Pobedinskaitė Miglė, Ia
Griškevičiūtė Akvilė, IIa
Žilionytė Giedrė, IIa
Kalvaitytė Katalina, IIIb
Kuprytė Danielė, IIIb
Amankavičiūtė Sibilė, IIIa
Ambrazevičiūtė Monika, IIIa
Menčinskaitė Gabija, IIIa

Mokinių tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Puniškienė ir istorijos mokytoja metodininkė Edita Mačiulaitienė.

 

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLA
2015-2016 m.m.
2014-2015 m.m.
2013-2014 m.m.
2012-2013 m.m.
2011-2012 m.m.