Home » STRUKTŪRA IR KONTAKTAI » Gimnazijos taryba

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

Projektai


Nuorodos

Statistika

32376

Gimnazijos taryba

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos taryba yra gimnazijos savivaldos institucija, jungianti mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų atstovus svarbiausiems gimnazijos veiklos uždaviniams spręsti. Gimnazijos tarybos veiklą reglamentuoja nuostatai.

Gimnazijos tarybos pirmininkė – Daiva Švedienė, d.svediene@gmail.com, 8 679 50473
Gimnazijos tarybos sekretorė – Edita Mačiulaitienė,  meddita@gmail.com, 8 679 50485

Nariai:

Mokytojai
Edita Mačiulaitienė
Mileckienė Daiva
Sudarienė Nina
Švedienė Daiva
Zalubienė Neringa

Mokiniai
Kripavičiūtė Laura, IVa
Amankavičiūtė Sibilė, IIa
Ambrazevičiūtė Monika, IIa
Menčinskaitė Gabija IIa
Tutinaitė Viktorija, Ia

Tėvai
Augienė Dalia
Sinkevičienė Rasa
Staniūnaitė Laima