Home » Teisinė informacija » Priėmimas į gimnaziją

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 12:00 - 12:45
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30
9. 15:35 - 16:20

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

Projektai
Nuorodos

Statistika

32845

Priėmimas į gimnaziją

Atnaujinta: 2019-03-12

Gimnazija įgyvendina sporto ir sveikatos ugdymo sampratos elementus, mokiniai priimami iš visos Savivaldybės teritorijos bei kitų Lietuvos miestų, laisvu savo pačių ir (ar) tėvų apsisprendimu (teritorinis principas – netaikomas).

Į gimnaziją mokiniai priimami mokytis pagal:

 • pradinio ugdymo (1-4 klasės);
 • pagrindinio ugdymo pirmosios dalies (5-8 klasės);
 • antrosios dalies (I-II klasės);
 • vidurinio ugdymo (III-IV klasės) programas.

Numatomas klasių komplektų skaičius 2019-2020 m.m.:

Klasės 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV
Komplektų skaičius 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2

Numatomas priimti mokinių skaičius 2019-2020 m.m.:

Klasės 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV
Mokinių skaičius 24 0 2 0 6 8 2 8 12 8 12 12

Mokiniai priimami vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33 (Tvarkos aprašas), pakeistu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 5 d. sprendimu Nr. T-25 (Sprendimas).

Prašymai pradėti mokytis 2019-2020 m.m. pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą:  https://imokykla.kaunas.lt nuo 2019 m. kovo 7 d. 12 val. (Pastaba: prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.)

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas (pildomas elektroniniu būdu arba gimnazijoje),
 • vaiko gimimo liudijimo arba paso kopija,
 • pažyma apie vaiko sveikatą (forma Nr. 027-1/a, forma Nr. 027),
 • įgyto išsilavinimo pažymėjimo kopija (originalas),
 • pažyma (originalą) apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje,
 • nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo mokinio ataskaitos kopija (2, 4, 6, 8 klasės).
 • mokinių priėmimas į gimnaziją įforminamas sutartimi.

Priėmimo į laisvas vietas sąlygos:

Į Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnaziją mokiniai bus priimami vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 4.15 punktu.
4.15. Į gimnazijas, įgyvendinančias atskirus savitos pedagoginės sistemos elementus (Valdorfo pedagogikos ugdymo, Š. Suzukio talentų ugdymo, katalikiško ugdymo, ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo, humanistinės kultūros ugdymo menine veikla, novatoriško verslumo ugdymo, sausumos kadetų ugdymo, sporto ir sveikatingumo ugdymo ir kita), mokiniai priimami iš visos Savivaldybės teritorijos laisvu savo pačių ir (ar) tėvų apsisprendimu. Priimami į šias mokyklas mokiniai ir jų tėvai supažindinami su pagrindiniais taikomais ugdymo principais, galimais ugdymo pasiekimų ir programų nesutapimais, kitomis mokiniams ir tėvams svarbiomis ugdymo turinio ir proceso ypatybėmis. Jei norinčiųjų yra daugiau nei laisvų vietų, asmenys priimami atsižvelgiant į jų motyvacijos mokytis gimnazijoje įvertinimo rezultatus.

Gimnazijos savitumas (Sporto ir sveikatos ugdymo samprata)

Priėmimo komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkė – Rasa Puniškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Nariai: Ina Levčenkaitė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,
Eglė Vitkevičienė, geografijos mokytoja metodininkė,
Inga Ramonienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė,
Robertas Mežvinskis, neformalaus ugdymo organizatorius.

Priėmimo komisijos darbo reglamentas

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo  gimnazijos mokinių asmens duomenų saugojimo politika

Atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Puniškienė
Adresas: Aukštaičių g. 78, LT-50284 Kaunas
Tel. / Faks. (8 37) 425564; 867950525
El. paštas: gediminog@gediminas.kaunas.lm.lt, puniskiene.rasa@gmail.com


Kaip mus rasti?