Home » Teisinė informacija » Priėmimas į gimnaziją

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

ProjektaiNuorodos
Statistika

33419

Priėmimas į gimnaziją

Atnaujinta: 2021-04-16

INFORMUOJAME

2021 m. gegužės 6 dieną (ketvirtadienį), 17.30 val. vyks  būsimų mokinių tėvų susirinkimas Microsoft Teams aplinkoje. Norėdami dalyvauti vaizdo susitikime, paspauskite nuorodą: shorturl.at/pCGKU

Mokinių priėmimą į gimnaziją reglamentuoja Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33 „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“. Norint susipažinti su aprašu spausti čia.

Gimnazija įgyvendina sporto ir sveikatos ugdymo sampratos elementus, mokiniai priimami iš visos Savivaldybės teritorijos bei kitų Lietuvos miestų, laisvu savo pačių ir (ar) tėvų apsisprendimu (teritorinis principas – netaikomas).

Į gimnaziją mokiniai priimami mokytis pagal:

  • pradinio ugdymo (1-4 klasės);
  • pagrindinio ugdymo pirmosios dalies (5-8 klasės);
  • antrosios dalies (I-II klasės);
  • vidurinio ugdymo (III-IV klasės) programas.

Numatomas klasių komplektų skaičius 2021-2022 m.m.:

Klasės 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV
Komplektų skaičius 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Numatomas priimti mokinių skaičius 2021-2022 m.m.:

Klasės 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV
Mokinių skaičius 24 0 3 0 8 5 0 3 15 4 8 9

2021 metais prašymų priimti mokytis gimnazijoje pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas registracija pradedama vykdyti nuo 2021 m. balandžio 1 d. 12 val.

Jei vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje, prašymas pateikiamas per prašymų priimti mokytis į bendrojo ugdymo mokyklas informacinę sistemą (toliau – informacinė sistema) adresu https://imokykla.kaunas.lt/ Pilnametis asmuo prašymą mokytis teikia pats.

Per informacinę sistemą  tėvai (globėjai) prašymus gali pateikti ne daugiau kaip į tris pasirinktas mokyklas.

Jei nė vieno iš tėvų gyvenamoji vieta nėra deklaruota Savivaldybės teritorijoje arba nėra galimybių prašymą pateikti per informacinę sistemą, reikia kreiptis į gimnazijos sistemos administratorių darbo dienomis nuo 9 iki 15 val., tel. 867950525

Registracija per informacinę sistemą vykdoma iki gegužės 31 dienos, vėliau prašymus galima pateikti tik gimnazijoje.

Prašymo pateikimo data neturi įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.

Prašyme nurodoma:

1. asmens, pageidaujančio mokytis, vardas ir pavardė, gimimo metai, asmens kodas, faktinė ir deklaruota gyvenamoji vieta;
2. mokyklos (-ų), kurioje (-iose) pageidaujama mokytis, pavadinimas (-ai);
3. asmens priėmimo mokytis data;
4. mokymosi klasė;
5. duomenys apie taikytinus pirmumo kriterijus;
6. tėvų vardai, pavardės, gyvenamoji vieta, mobiliojo telefono numeris ar elektroninio pašto adresas;
7. sutikimas, kad duomenys apie priimamą mokytis asmenį būtų gauti iš kitų institucijų;
8. patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi.

Priėmimo komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkė – Rasa Puniškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Nariai: Dalia Karvelienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,
Edita Mačiulaitienė, istorijos mokytoja metodininkė,
Daiva Mileckienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,
Ramunė Žėkienė, matematikos mokytoja metodininkė.

Atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Puniškienė
Adresas: Aukštaičių g. 78, LT-50284 Kaunas
Tel. / Faks. (8 37) 425564; 867950525
El. paštas: gediminog@gediminas.kaunas.lm.lt, puniskiene.rasa@gmail.com


Kaip mus rasti?

Peržiūrėta: 1 221