Home » Teisinė informacija » Priėmimas į gimnaziją

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

ProjektaiNuorodos

Statistika

33115

Priėmimas į gimnaziją

Atnaujinta: 2020-05-11

Gimnazija įgyvendina sporto ir sveikatos ugdymo sampratos elementus, mokiniai priimami iš visos Savivaldybės teritorijos bei kitų Lietuvos miestų, laisvu savo pačių ir (ar) tėvų apsisprendimu (teritorinis principas – netaikomas).

Į gimnaziją mokiniai priimami mokytis pagal:

  • pradinio ugdymo (1-4 klasės);
  • pagrindinio ugdymo pirmosios dalies (5-8 klasės);
  • antrosios dalies (I-II klasės);
  • vidurinio ugdymo (III-IV klasės) programas.

Numatomas klasių komplektų skaičius 2020-2021 m.m.:

Klasės 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV
Komplektų skaičius 1 1 1 1 2 1 2 1 3 2 2 2

Numatomas priimti mokinių skaičius 2020-2021 m.m.:

Klasės 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV
Mokinių skaičius 24 2 0 2 4 0 4 2 6 6 10 10

Mokinių priėmimą į gimnaziją reglamentuoja Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-99 „„Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

2020 metais prašymų priimti mokytis gimnazijoje pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas registracija pradedama vykdyti nuo 2020 m. balandžio 15 d. 12 val. per informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt/

Per informacinę sistemą  tėvai (globėjai) prašymus gali pateikti ne daugiau kaip į dvi pasirinktas mokyklas.
Registracija per informacinę sistemą vykdoma iki gegužės 31 dienos, vėliau prašymus galima pateikti tik pasirinktoje mokykloje.

Priėmimo komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkė – Rasa Puniškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Nariai: Loreta Bankauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,
Edita Mačiulaitienė, istorijos mokytoja metodininkė,
Daiva Mileckienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,
Ramunė Žėkienė, matematikos mokytoja metodininkė.

Atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Puniškienė
Adresas: Aukštaičių g. 78, LT-50284 Kaunas
Tel. / Faks. (8 37) 425564; 867950525
El. paštas: gediminog@gediminas.kaunas.lm.lt, puniskiene.rasa@gmail.com


Kaip mus rasti?

Peržiūrėta: 98