Home » Teisinė informacija » Renovacija

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

ProjektaiNuorodos

Statistika

33850

Renovacija


Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinė mokykla 2009 m. balandžio 27 d. pasirašė projekto „Kauno Salomėjos Nėries vidurinės mokyklos pastato Kaune, Aukštaičių g. 78, atnaujinimas“ finansavimo ir administravimo sutartį su Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo VP3-3.4-ŪM-03-V priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“.

Projekto tikslas – sumažinti energijos sąnaudas Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinės mokyklos pastate. Siekdama užsibrėžto tikslo mokykla projekto įgyvendinimo metu pagal parengtą mokyklos pastato rekonstravimo techninį projektą atliko šiuos darbus:
– likę seni mokyklos langai pakeisti naujais plastikiniais;
– senos lauko ir tambūro durys pakeistos naujomis;
– apšiltintos akmens vata mokyklos priestato lauko sienos;
rekonstruotas ir apšiltintas mokyklos pastato šlaitinis stogas;
rekonstruotas ir apšiltintas mokyklos priestato sutapdintas stogas;
rekonstruota mokyklos vidaus elektros instaliacija;
rekonstruota mokyklos vidaus šildymo sistema ir šilumos punktas.

Projektas įgyvendintas sėkmingai. Iki projekto įgyvendinimo pabaigos atlikti visi numatyti darbai, suteiktos visos paslaugos. Rangos darbai buvo vykdomi pagal UAB „Šiltas namas“ parengtą rekonstravimo techninį projektą. Rangos darbus pagal su mokykla sudarytą sutartį atliko UAB „Avona“, objekto techninę priežiūrą vykdė UAB „Panevėžio miestprojektas“.
Skaičiuojama, kad dėka įgyvendinto projekto mokykla per metus sutaupys apie 55 proc. suvartojamos šilumos energijos ir apie 30 proc. suvartojamos elektros energijos.

   

   

   

Peržiūrėta: 70