Home » Tvarkos

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

Projektai

Nuorodos

Statistika

31043

Tvarkos

Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Mokinių dalyko programos, dalyko kurso, dalyko modulio keitimo tvarka

Pamokų lankomumo apskaitos ir pamokų nelankymo prevencijos lankomumo tvarka

Asmenų lankymosi gimnazijoje tvarka lankymosi gimnazijoje tvarka