Home » Tvarkos

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

ProjektaiNuorodos

Statistika

33850

Tvarkos

Atnaujinta: 2020-09-01

Naudojimosi mobiliojo ryšio telefonais ir kitomis vaizdo ir garso įrašų priemonėmis tvarkos aprašas

Asmenų lankymosi gimnazijoje tvarka

Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Mokinių dalyko programos, dalyko kurso, dalyko modulio keitimo tvarkos aprašas

Mokinių pavėžėjimo organizavimo tvarkos aprašas

Mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas

Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas

Nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Pamokų lankomumo apskaitos ir pamokų nelankymo prevencijos tvarka

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Tėvų informavimo tvarkos aprašas

Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas

Peržiūrėta: 115