Home » Ugdymas karjerai

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

ProjektaiNuorodos

Statistika

33850

Ugdymas karjerai

Atnaujinta: 2019-04-05

PASLAUGOS GIMNAZIJOJE

Ugdymo karjerai paslaugos
– Konsultacijos (konsultacijų laikas derinamas individualiai)
– Pamokos, užsiėmimai, paskaitos, seminarai
– Išvykos, edukacinės pamokos
– Profesinio veiklinimo renginiai
– Informacijos teikimas

Ugdymo karjerai paslaugas teikia
– Ugdymo karjerai organizavimo darbo grupė
– Klasių auklėtojos
– Mokytojai dalykininkai
– Kviestiniai svečiai

Susiję dokumentai
Vidurinio ugdymo pristatymas 2019
Ugdymo karjerai programa


NAUDINGOS NUORODOS

BENDRAS PRIĖMIMAS Į AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJAS LIETUVOJE
www.lamabpo.lt

STOJAMOJO BALO SKAIČIUOKLĖ
www.lamabpo.lt/skaiciuokle
http://studijos.tv3.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle

INFORMACIJA APIE STUDIJAS LIETUVOJE
www.aikos.smm.lt
www.studijos.lt/mokymo_programos
www.studijos.lt/mokymo_istaigos
www.lamabpo.lt

INFORMACIJA APIE STUDIJAS UŽSIENYJE
www.euroguidance.lt
www.kalba.lt
www.fox.lt
www.kastu.lt
www.dreamfoundation.eu


INFORMACIJA APIE PROFESIJAS

PROFESIJŲ VADOVAS
www.euroguidance.lt
www.mukis.lt

LIETUVOS PROFESIJŲ KLASIFIKATORIUS
www.profesijuklasifikatorius.lt

PROFESINIS MOKYMAS
www.euroguidance.lt

FILMAI APIE PROFESIJAS
www.euroguidance.lt
www.mukis.lt


PROFESIJOS PASIRINKIMO, ASMENYBĖS, TINKAMUMO DARBUI TESTAI

www.euroguidance.lt
http://charakteris.info/

PROFESIJOS TESTAS
fox.dreamfoundation.eu

TINKAMO DARBO TESTAS
www.cvonline.lt

TESTAI ANGLŲ KALBA
www.careertest.net

LITERATŪRA
www.mukis.lt
www.manager.lt


APIE PROJEKTĄ

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinė mokykla dalyvavo 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ valstybės projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

Ugdymo karjerai tikslas:
– padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas ir sąmoningai rinktis tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes;
– teikti informaciją apie švietimo sistemą, padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
– padėti mokiniams pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, spręsti su karjeros planavimu susijusius klausimus ir karjeros problemas.

Daugiau informacijos apie projektą: www.mukis.lt

Peržiūrėta: 251