Home » Mokymo procesas karantino metu

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

ProjektaiNuorodos

Statistika

33850

Mokymo procesas karantino metu

Atnaujinta profilaktinio mokinių ir mokyklų darbuotojų testavimo tvarka

Bendra informacija dėl nuotolinio mokymo (tėvams)
Dėl pradinių klasių mokinių ugdymo ir priežiūros nuo 2021 sausio 4 dienos

Vadovaujantis 2020 m. gruodžio 7d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 1364 „Dėl Lietuvos respublikos vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“, informuojame:

1-4 klasių mokiniams ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu iki 2021 m. vasario 28 d.
5-8, I-IV klasių mokiniams ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu nuo 2020 m. gruodžio 9 d. iki 2021 m. vasario 28 d.

Pradinių klasių mokiniams žiemos atostogos: 2020 m. gruodžio 14 d. – 2021 m. sausio 3 d.
5-8, I-IV klasių mokiniams žiemos atostogos: 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.
Neformalus mokinių švietimas (būreliai) bus vykdomas nuotoliniu būdu.
Švietimo pagalba mokiniams teikiama pagal poreikį nuotoliniu būdu.

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas.
Mokomoji medžiaga, naudojama ugdymo procesą organizuojant nuotoliniu būdu.
Mokymosi aplinkos ir skaitmeninės mokymosi priemonės.
Priemonių, organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu, planas.
Gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu atmintinė.
Gimnazijos veiklos karantino metu aprašymas.
IT pagalbos nuotolinio valdymo būdu instrukcija.

Informacija teikiama nuotoliniu būdu telefonais:

867950502 – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Teškevičienė
867950525 – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Puniškienė
867950535 – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Pušnovienė
868748552 – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Alvydas Butkevičius

Gimnazijos mokytojų kontaktai
Psichologo rekomendacijos mokiniams ir jų tėvams

Mokiniams, jų tėvams (globėjams) informacija teikiama per el. dienyną.

Svarbi informacija bendruomenės nariams

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1159 reglamentuota, kad Kauno miesto, teritorijoje nuo 2020 m. spalio 28 d. 00:00 val. iki 2020 m. lapkričio 11 d. 24:00 val. nustatytas Karantino režimas.

1-4, 5-8 ir I-IV klasių mokiniams vykdomas nuotolinis mokymas.

Artimiausiu metu bus sprendžiama, kaip bus atnaujinamas ugdymo procesas. Viena iš realiausių alternatyvų – nuotolinis mokymas bendrojo ugdymo mokyklose. Tolesnę informaciją skelbsime gimnazijos puslapyje. Prašome laikytis infekciją ribojančio režimo ir sekti SAM rekomendacijas.

Visus klausimus derinti su administracija telefonu 8 37 42 55 64

Peržiūrėta: 3 879