Home » UGDYMAS » Neformalus ugdymas

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

Projektai


Nuorodos

Statistika

32318

Neformalus ugdymas

Neformalaus ugdymo paskirtis – plėtoti asmenines, socialines, edukacines ir kitas bendrąsias kompetencijas, ugdyti vaiko gyvenimo įgūdžius, padėti tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius.

NEFORMALAUS ŠVIETIMO BŪRELIŲ LAIKAS 2017-2018 m.m.

Būrelio pavadinimas Klasės Būrelio vadovas Laikas
Dailės studija 1-4 klasės Asta Ribikauskienė Pirmadienis
12.55 – 14.35
Anglų kalbos pradžiamokslis 1 klasės Dalia Karvelienė Antradienis
11.50 – 12.35
Vokalinis ansamblis „Spindulėlis“ 1-4 klasės Ina Levčenkaitė Ketvirtadieniais
12.55 – 13.40
Dainavimo ansamblis 5–8 klasės Rasa Razukevičiūtė Antradieniais
12.55 – 14.35
Aerobika 3-5 klasės Vilma Sereckienė Ketvirtadieniais
13.50 – 14.35
Kvadratas 5-6 klasės Inga Ramonienė Ketvirtadieniais
13.50 – 14.35
Judrieji žaidimai 1 klasės
2-4 klasės
Robertas Mežvinskis Pirmadieniais
12.55 – 13.40
Penktadieniais
12.55 – 13.40
Futbolas 5-7 klasėms
2-4 klasėms
Robertas Mežvinskis Pirmadieniais
Ketvirtadieniais
14.45 – 15.30
Pirmadieniais
13.50 – 14.55
Penktadieniais
13.50 – 14.55
Informacinių technologijų būrelis „Info techniukai“ 1-4 klasėms Jolanta Lukočienė Antradieniais
14.40 – 15.25
Gatvės šokiai 1-4 klasės
5-8 klasės
Remigijus Pašvenskas Trečiadieniais
12.55 – 13.40
Pirmadieniais
12.55 – 13.40
Sveikos gyvensenos būrelis I-II gimnazijos kl. Janina Žukauskienė Penktadieniais
13.50 – 14.35