Home » UGDYMAS » Pradinis ugdymas

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

Projektai

Nuorodos

Statistika

31034

Pradinis ugdymas

Gimnazijoje yra 4 pradinės klasės.

Klasė Mokytoja Mokinių skaičius
1a Loreta Bankauskienė 29
2a Ina Levčenkaitė 20
3a Virginija Ručienė 29
4a Daiva Švedienė 26

 

Ugdymo procesas pagal pradinio ugdymo programas 1-4 klasėse skirstomas pusmečiais. 2016-2017 m.m. pusmečių trukmė:

Pusmetis Pradžia Pabaiga
1 pusmetis rugsėjo 1 d. sausio 20 d.
2 pusmetis sausio 23 d. gegužės 30 d.

 

PAILGINTA DIENOS GRUPĖ

Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio po pamokų (iki 16 val.) gimnazijoje organizuojama nemokama pailgintos dienos grupė.

Tikslas – kryptingai tęsti mokinių kompetencijų ugdymą popamokinėje veikloje.
Uždaviniai:
Mokyti bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais bei suaugusiais.
Suteikti galimybę pasijusti visaverčiu grupės nariu, pajausti grupinio darbo džiaugsmus.
Stiprinti pasitikėjimą savimi žaidžiant, kuriant, atrandant ir pažįstant pasaulį.
Mokyti naujų žaidimų, eilėraščių, įtvirtinti jau žinomus; gilinti mokomųjų dalykų žinias; ugdyti teigiamą požiūrį į mokslą bei darbą.
Sudaryti sąlygas, kad vaikas jaustųsi saugus po pamokų; įdomiai organizuoti laisvalaikį pailgintoje grupėje.

 

MOKYTOJŲ VEIKLA

Visos pradinių klasių mokytojos yra Kauno miesto iniciatyvinės grupės „Vaikas – šeima – mokykla“ koordinatorės, organizuoja įvairius renginius gimnazijos ir miesto mokiniams, jų šeimų nariams ir mokytojams.  „Vaikas – šeima – mokykla“ sąveikos tobulinimo iniciatyvinė kūrybinė grupė yra viena iš Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio iniciatyvų. Iniciatyvinės grupės „Vaikas – šeima – mokykla“ veiklų pristatymą rasite čia

 

MŪSŲ PRADINUKAI

klase-1aklase-2a

klase-3aklase-4a