Home » UGDYMAS » Pradinis ugdymas

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

ProjektaiNuorodos

Statistika

33850

Pradinis ugdymas

Gimnazijoje yra 4 pradinės klasės.

Klasė Mokytoja Mokinių skaičius
1a Dalia Karvelienė 19
2a Loreta Bankauskienė 25
3a Ina Levčenkaitė 21
4a Virginija Ručienė 28

Ugdymo procesas pagal pradinio ugdymo programas 1-4 klasėse skirstomas pusmečiais. 2020-2021 m.m. pusmečių trukmė:

Pusmetis Pradžia Pabaiga
1 pusmetis rugsėjo 1 d. sausio 29 d.
2 pusmetis vasario 1 d. birželio 9d.

PAILGINTA DIENOS GRUPĖ

Nuo pirmadienio iki penktadienio po pamokų (iki 17 val.) gimnazijoje organizuojama pailgintos dienos grupė.

Tikslas – kryptingai tęsti mokinių kompetencijų ugdymą popamokinėje veikloje.
Uždaviniai:
Mokyti bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais bei suaugusiais.
Suteikti galimybę pasijusti visaverčiu grupės nariu, pajausti grupinio darbo džiaugsmus.
Stiprinti pasitikėjimą savimi žaidžiant, kuriant, atrandant ir pažįstant pasaulį.
Mokyti naujų žaidimų, eilėraščių, įtvirtinti jau žinomus; gilinti mokomųjų dalykų žinias; ugdyti teigiamą požiūrį į mokslą bei darbą.
Sudaryti sąlygas, kad vaikas jaustųsi saugus po pamokų; įdomiai organizuoti laisvalaikį pailgintoje grupėje.

 

MOKYTOJŲ VEIKLA

Visos pradinių klasių mokytojos yra Kauno miesto iniciatyvinės grupės „Vaikas – šeima – mokykla“ koordinatorės, organizuoja įvairius renginius gimnazijos ir miesto mokiniams, jų šeimų nariams ir mokytojams.  „Vaikas – šeima – mokykla“ sąveikos tobulinimo iniciatyvinė kūrybinė grupė yra viena iš Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio iniciatyvų. Iniciatyvinės grupės „Vaikas – šeima – mokykla“ veiklų pristatymą rasite čia

 

MŪSŲ PRADINUKAI

Peržiūrėta: 384