Home » UGDYMAS » Vidurinis ugdymas

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

Projektai


Nuorodos

Statistika

32407

Vidurinis ugdymas

Vidurinis ugdymas III-IV gimnazijos klasėse organizuojamas pagal Vidurinio ugdymo programos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1387 (Žin., 2006, Nr. 76-2930).

Klasės ir jų auklėtojos

Klasė Auklėtoja Mokinių skaičius
IIIa Edita Mačiulaitienė 22
IIIb Edita Mačiulaitienė 22
IVa Rasa Razukevičiūtė 24
IVb Eglė Vitkevičienė 19

 

Ugdymo procesas pagal vidurinio ugdymo programas III-IV klasėse skirstomas pusmečiais. 2018-2019 m.m. pusmečių trukmė:

Pusmetis Pradžia Pabaiga
1 pusmetis (III – IV klasėms) rugsėjo 3 d. sausio 25 d.
2 pusmetis (III klasei) sausio 28 d. birželio 21 d.
2 pusmetis (IV klasei) sausio 28 d. gegužės 24 d.

III-IV KLASIŲ KOLEKTYVAI