Home » UGDYMAS » Vidurinis ugdymas

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

Projektai


Nuorodos

Statistika

32342

Vidurinis ugdymas

Vidurinis ugdymas III-IV gimnazijos klasėse organizuojamas pagal Vidurinio ugdymo programos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1387 (Žin., 2006, Nr. 76-2930).

Klasės ir jų auklėtojos

Klasė Auklėtoja Mokinių skaičius
IIIa Rasa Razukevičiūtė 22
IIIb Eglė Vitkevičienė 19
IVa Neringa Zalubienė 26
IVb Nina Sudarienė 20

 

Ugdymo procesas pagal vidurinio ugdymo programas III-IV klasėse skirstomas pusmečiais. 2017-2018 m.m. pusmečių trukmė:

Pusmetis Pradžia Pabaiga
1 pusmetis (III – IV klasėms) rugsėjo 1 d. sausio 19 d.
2 pusmetis (III klasei) sausio 20 d. birželio 15 d.
2 pusmetis (IV klasei) sausio 20 d. gegužės 25 d.

III-IV KLASIŲ KOLEKTYVAI