Home » UGDYMAS » Vidurinis ugdymas

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

ProjektaiNuorodos

Statistika

33078

Vidurinis ugdymas

Vidurinis ugdymas III-IV gimnazijos klasėse organizuojamas pagal Vidurinio ugdymo programos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1387 (Žin., 2006, Nr. 76-2930).

Klasės ir jų auklėtojos

Klasė Auklėtoja Mokinių skaičius
IIIa Vilija Navickienė 18
IIIb Inga Ramonienė 19
IVa Edita Mačiulaitienė 21
IVb Edita Mačiulaitienė 20

Ugdymo procesas pagal vidurinio ugdymo programas III-IV klasėse skirstomas pusmečiais. 2019-2020 m.m. pusmečių trukmė:

Pusmetis Pradžia Pabaiga
1 pusmetis (III – IV klasėms) rugsėjo 2 d. sausio 31 d.
2 pusmetis (III klasei) vasario 1 d. birželio 23 d.
2 pusmetis (IV klasei) vasario 1 d. gegužės 22 d.

III-IV KLASIŲ KOLEKTYVAI

Peržiūrėta: 12