Home » UGDYMAS » Vidurinis ugdymas

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

ProjektaiNuorodos

Statistika

33850

Vidurinis ugdymas

Vidurinis ugdymas III-IV gimnazijos klasėse organizuojamas pagal Vidurinio ugdymo programos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1387 (Žin., 2006, Nr. 76-2930).

Klasės ir jų auklėtojos

Klasė Auklėtoja Mokinių skaičius
IIIa Rasa Vilimienė 20
IIIb Robertas Mežvinskis 22
IVa Vaida Gabalienė 16
IVb Vaida Gabalienė 18

Ugdymo procesas pagal vidurinio ugdymo programas III-IV klasėse skirstomas pusmečiais. 2020-2021 m.m. pusmečių trukmė:

Pusmetis Pradžia Pabaiga
1 pusmetis (III – IV klasėms) rugsėjo 1 d. sausio 29 d.
2 pusmetis (III klasei) vasario 1 d. birželio 23 d.
2 pusmetis (IV klasei) vasario 1 d. gegužės 24 d.

III-IV KLASIŲ KOLEKTYVAI

Peržiūrėta: 370