Meniu Uždaryti

Priėmimas į gimnaziją

Informacija tėvams

symbol-3

Informacija mokiniams

Pamokų tvarkaraštis

Apie gimnaziją

Atvira kaitai, inovacijoms, moderni, nuolat besimokanti organizacija, sudaranti sąlygas ugdytis bendruosius ir sportinius gebėjimus bei nuostatą sąmoningai rūpintis savo sveikata, ugdanti pilietišką, kūrybišką, aktyvų visuomenės narį. Gimnazija, teikianti pradinį, pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas siekti aukštos ugdymo(si) kokybės ir bendrųjų kompetencijų bei tobulinti fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos įgūdžius atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius ir galimybes.
Rugsėjo 1-oji (5)Mūsų istorija

1920 m. rugpjūčio 20 d. švietimo ministro įsakymu Kaune veikusi 6 klasių miesto mokykla perorganizuota į 3-ąją valstybinę gimnaziją. Nuo tada ir prasidėjo mūsų mokyklos istorija.

Gimnazijos uniforma

Užsakymus pateikite el. paštu: info@mgprint.lt Dydžių lentelė pateikta nuorodoje: https://rb.gy/lbop6q

Skip to content