Meniu Uždaryti

Mokytojų taryba

Atnaujinta: 2022-10-17

Mokytojų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija, skirta mokinių ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, psichologai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai.

Skip to content