Meniu Uždaryti

Sveikatos priežiūros specialistė

Sveikatos priežiūros specialistė Dalia Šmitienė

Darbo laikas:
Antradienis     8.00 – 16.30
Trečiadienis    8.00 – 16.30
Ketvirtadienis  8.00 – 16.30

Veiklos kryptys mokykloje:
1. Organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.
2. Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams).
3. Teikia pagalbą mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
4. Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
5. Vertina mokyklos aplinkos atitikties ir ugdymo proceso atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams.
6. Vykdo pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą.
7.Vykdo užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę.
8. Teikia pirmąją pagalbą.
9. Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams, rūpintojams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.

Skip to content