Meniu Uždaryti

Logopedė

Logopedė Karolina Šukytė

Darbo laikas:
Antradienis 11.30 – 16.00
Trečiadienis 10.30 – 16.00
Ketvirtadienis  11.30 – 16.00

Logopedinio darbo kryptys:
Įvertinimas: įvertina mokinių kalbos, kalbėjimo ir kitų komunikacijos sutrikimus.
Skyrimas: skiria korekcinę logopedinę pagalbą, siūlo tinkamas ugdymo formas, taiko įvairius ugdymo būdus ir metodus.
Korekcinis darbas: veda kalbos ugdymo pratybas. Jų metu lavina mokinių girdimąjį suvokimą, automatizuoja ir diferencijuoja garsus, lavina žodžių garsinę analizę ir sintezę, turtina žodyną, ugdo rišliąją kalbą, tobulina žodžių skiemeninę bei gramatinę kalbos sandarą, lavina atmintį, dėmesį ir mąstymą.
Konsultavimas ir pedagoginis švietimas: konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus) ir mokytojus, skaito pranešimus.

Logopedė dalyvauja ir rengia respublikinius seminarus, skaito pranešimus. Dalinasi gerąja darbo patirtimi, dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse metodinių priemonių parodose.

Skip to content