Meniu Uždaryti

Informacija mokytojams

Atnaujinta: 2022-10-03

Susipažinkite su mokytojams aktualia informacija Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje
Susipažinkite su atnaujinta mokytojams aktualia informacija Ugdymo plėtotės centro (UPC) svetainėje

KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
Informacija korepetitoriams ir laisvai samdomiems mokytojams

BENDROSIOS PROGRAMOS (UPC)
Pradinis ugdymas
Pagrindinis ugdymas
Vidurinis ugdymas

METODINĖ MEDŽIAGA (UPC)
Pradinis ugdymas
Pagrindinis ugdymas
Vidurinis ugdymas

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS INFORMACIJA
Aktuali informacija mokytojams
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija

ŠIUOLAIKINĖ MOKYKLA
Programos „Renkuosi mokyti!“ video „Teigiami pokyčiai mokykloje: ne tik žinios, bet ir gebėjimai“Skip to content